Výroba umelých - smrekových a borovicových vencov, najkvalitnejšie umelé vence.  Veľkoobchodné ceny, objednať je možné len celé balenie.

Srdcia

Srdcia smrekové V362
23,64 €
Srdcia smrekové V38
10,92 €
Srdcia smrekové V483
10,92 €
Srdce smrekové V424
19,32 €
Srdcia borovicové V40
11,64 €
Srdcia borovicové dvojfarebné 41A
18,72 €
Srdce borovicové V355
22,68 €
Srdcia borovicové V496
34,56 €
Srdcia borovicové V496A
36,00 €
Srdcia borovicové V499
23,16 €
Srdce borovicové V499A
24,60 €
srdcia-smrekove-v392-64.jpg
2,28 €
Srdce smrekové V391
3,72 €
Srdce smrekové V412
6,24 €
srdcia-borovicove-v413-67.jpg
8,64 €
Srdce borovicové V411
10,80 €
Srdcia borovicové V4991
33,96 €
Srdcia borovicové V498A
24,72 €
Srdcia borovicové V497A
15,00 €
Srdcia borovicové V498
23,04 €
Srdcia borovicové V497
14,40 €
Srdcia smrekové V39
16,44 €
Srdcia borovicové V41
17,40 €
Srdcia borovicové dvojfarebné 40A
12,84 €
Srdcia smrekové V484
17,28 €
Srdcia smrekové V37
14,16 €
Srdcia smrekové V361
10,92 €
Srdcia smrekové V36
7,68 €