Kontaktné informácie

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť: Alexander Jakab Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):Alexander JakabVeľké Turovce č.186935 81Slovenská republika tel.: +421 905 442 484email: info@vencejakab.sk(pondelok – piatok: 09:00 – 17:00 hod.) Bankové spojenie:Peňažný ústav: VUB BANKAČ.účtu/kód: 2554144152/0200IBAN: SK94 0200 0000 0025 5414 4152SWIFT: SUBASKBXKS: 0008VS: číslo faktúry IČO: 33113491DIČ: 1020379624IČ DPH: SK1020379624Spoločnosť Alexander Jakab je platcom DPH.Všetky ceny v našom obchode […]

Kontaktné informácie Prečítajte si viac "